กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

If an Accident Occurs

ยามเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากอุบัติเหตุที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย (รวมถึง "ทำไฟหน้าเป็นรอย" "ทำกันชนถลอกสีหลุด" ด้วย) ก็ต้องแจ้งความอุบัติเหตุกับตำรวจเช่นกันกรณีที่คุณก่ออุบัติเหตุ กรุณาหยุดขับรถทันทีกรณีมีผู้บาดเจ็บให้ปฏิบัติตามข้อ 1-3 หากเป็นกรณีทรัพย์สินเสียหายอื่นๆ กรุณาปฏิบัติตามข้อ 2,3

1. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ (เบอร์ 119)

กรุณาทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ (กรณีที่จำเป็นต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน กรุณาแจ้งไปที่หมายเลข 119)หลังจากนั้น กรุณาเลื่อนรถเช่าไปที่อื่นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

2. ติดต่อหาตำรวจจากจุดเกิดเหตุ (เบอร์ 110)

เมื่อดำเนินการแจ้งเรื่องแก่ตำรวจ ทั้งฝ่ายผู้ก่อความเสียหาย และผู้ได้รับความเสียหาย ทั้งสองฝ่ายจะมีหน้าที่ที่ต้องทำเนื่องจากต้องมีเอกสารหลักฐานอุบัติเหตุเพื่อใช้ในวันหลังจากนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการทำเอกสาร ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งเรื่องต่อตำรวจ จะไม่สามารถใช้สิทธิในระบบการประกันค่าเสียหายส่วนแรก (Collision Damage Waiver; CDW)ทว่า ถึงแม้จะมีการแจ้งเรื่องต่อตำรวจก็ตาม ก็จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายทางธุรกิจหรือ NOC (Non Operation Charge)

3. ติดต่อไปยังร้านสาขาของบริษัทรถเช่าจากที่เกิดเหตุ

กรุณาติดต่อไปที่ร้านสาขาของบริษัทรถเช่าที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาการเช่ารถ (เอกสารรับรองการเช่า)

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนทางด่วน

บนทางด่วนมีความอันตรายมาก ในยามฉุกเฉินควรจอดรถในที่ที่ปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคุณลูกค้าก็ควรหลบออกมาภายนอกรถไปยังที่ปลอดภัย และกรุณาใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วนหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ

1. เปิดไฟกระพริบและจอดรถชิดข้างทาง

2. ติดไฟสัญญาณแจ้งว่ามีรถจอดอยู่ ด้านหลังห่างจากตัวรถ

3. หลบในที่ปลอดภัย เช่นหลังรั้วกั้นถนน

4. ติดต่อขอความช่วยเหลือโดยใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วน หรือโทรศัพท์มือถือ

กรุณาอ้างอิงรายละเอียดจากเว็บไซต์ภายนอกตามที่ระบุด้านล่างนี้

https://www.c-nexco.co.jp/en/safety/justincase/

ว่าด้วยภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบยามเกิดอุบัติเหตุ

※กรณีเกิดอุบัติเหตุ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

※เมื่อใช้บริการรถยนต์เช่า หากทำประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกไว้ จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายส่วนแรกของทรัพย์สินกับค่าเสียหายส่วนแรกของรถยนต์

※ทว่าหากเป็นกรณีผิดข้อตกลงให้ยืม-ขอยืม หรือเป็นกรณีเข้าข่ายเหตุผลที่สามารถยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบได้ตามข้อตกลงของประกันหรือระบบชดใช้ค่าเสียหายแล้ว การประกัน, ระบบชดใช้ค่าเสียหายจะไม่มีผลครอบคลุมใช้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายจากอุบัติเหตุเอง ดังนั้นกรุณาระวัง

※กรณีเกิดอุบัติเหตุ, การลักทรัพย์, การพังเสียหายที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทรถยนต์เช่าขึ้น คุณต้องรับผิดชอบค่า NOC (Non-Operation Charge) เป็นค่าชดเชยการดำเนินธุรกิจด้วย

※คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแม้ทำประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) ไว้

※ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับว่าเป็นกรณีที่รถยนต์เช่าสามารถแล่นได้เองและถูกนำมาคืนยังร้านที่ต้องส่งคืน หรือเป็นกรณีนอกเหนือจากนี้ (กรณีที่รถยนต์เช่าไม่สามารถแล่นได้เองและไม่ถูกนำคืนยังร้านที่ต้องส่งคืน)