วิธีการเช่าและคืนรถเช่า

Renting and Returning Rental Cars

จุดสำคัญที่ควรรู้เวลาเช่ารถ(ผู้ที่สามารถเช่ารถได้คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

❶ก่อนทำการเช่ารถ

ว่าด้วยใบขับขี่สากล
เวลาที่ผู้อาศัยอยู่นอกญี่ปุ่นต้องการขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่น หากไม่มีใบขับขี่ของญี่ปุ่น คุณจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตและ "ใบขับขี่สากล"ที่ตรงพ้องกับอนุสัญญาเจนีวา แม้จะจองรถยนต์เช่าไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ถ้าไม่มีพาสปอร์ตกับใบขับขี่สากล จะไม่สามารถให้เช่าได้
※ "ใบขับขี่สากล" ที่ออกโดยประเทศในเครืออนุสัญญาเจนีวาจะมี "Convention on International Road Traffic of 1949" พิมพ์เอาไว้ ※ ใบขับขี่สากลมีช่วงระยะเวลาใช้งานได้ 1 ปีนับตั้งแต่ออกใบขับขี่ ไม่สามารถใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วได้ ※ ใบขับขี่สากลที่ออกโดยองค์กร IAA (International Automobile Association) ไม่สามารถใช้งานได้ในญี่ปุ่น ※ ใบขับขี่สากลของอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1968 ไม่ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่น ※ ประเภทรถยนต์ที่ขับขี่ได้จะแตกต่างกันไปตามแสตมป์ A, B, C, D, E ※ ผู้ที่มีใบขับขี่ของ "สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, เบลเยียม, โมนาโก, ไต้หวัน" จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่นั้นกับประโยคที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับประโยคที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นจำกัดเฉพาะที่ออกโดยสถานทูต, สถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศข้างต้นหรือในพื้นที่ของคุณ หรือสมาพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น (JAF) เท่านั้น

"กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์โฮมเพจ JAF"

https://english.jaf.or.jp/driving-in-japan/drive-in-japan/switch-to-japanese-license

❷ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่ร้าน

สามารถลงทะเบียนที่ร้านรถเช่าในวันนั้นได้เลย แต่อาจไม่สามารถเช่ารถประเภทที่คุณต้องการได้ ถ้าลงทะเบียนจองไว้ก่อนล่วงหน้าก็สบายใจได้

❸รายการเสริมต่างๆ จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า

ETC card, studless tire (ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ), child seat (เบาะนั่งนิรภัยเด็ก), car navigator (ระบบนำทางในรถยนต์), หรือการเช่ารถโดยไม่ต้องนำรถกลับไปคืนที่ร้าน จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

❹ไปที่ร้านเช่าในวันที่จะใช้งาน

มุ่งหน้าไปที่ร้านเช่ารถในวันที่จะใช้งาน เวลาทำการเช่าอย่าลืมนำเอกสารที่จำเป็น คือใบขับขี่และหนังสือเดินทางไปที่ร้านเช่าด้วย

จุดสำคัญที่ควรรู้เวลาคืนรถเช่า

❶ตอนคืนให้เติมน้ำมันเต็มถัง (เกี่ยวกับประเภทของน้ำมัน)

น้ำมันเชื้อเพลิงมี 3 ชนิด ได้แก่ "ปกติ" "ไฮออก" (ย่อมาจาก ไฮออกเทน) "น้ำมันเบา" เวลาใช้บริการ กรุณาตรวจสอบชนิดของน้ำมันให้ตรงตามประเภทของรถยนต์ หากเติมน้ำมันผิดประเภท รถยนต์อาจพังเสียหายได้ กรณีที่เติมน้ำมันผิดประเภทไปแล้ว ต้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่บริษัทรถเช่า และคุณลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมนั้นๆ *กรณีที่ไม่ทราบประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เติม กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทรถเช่าหรือพนักงานของสถานีบริการน้ำมันก่อนทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่สถานีบริการน้ำมันจะแบ่งประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงออกเป็นสีต่างๆ

・ประเภทปกติ : สีแดง

・ประเภทไฮออกเทน : สีเหลือง

・ประเภทน้ำมันเบา (ดีเซล) : สีเขียว

❷ร้านสาขาที่คืนรถ (การเช่ารถโดยไม่ต้องนำกลับไปคืนที่เดิม)

การคืนรถเช่าโดยทั่วไปแล้วจะต้องนำไปคืนที่ร้านสาขาที่ทำการเช่า แต่ก็มีกรณีที่สามารถคืนรถเช่าที่สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาเดียวกับสาขาที่ทำการเช่าก็ได้ ซึ่งเรียกว่าการเช่าโดยไม่ต้องนำกลับไปคืนรถเช่าแบบที่ไม่ต้องนำกลับไปคืนที่เดิมเป็นบริการที่คุณสามารถคืนรถเช่าที่สำนักงานของบริษัทให้บริการรถเช่าสาขาอื่นของบริษัทเดียวกันที่ไม่ใช่สาขาเดียวกับเวลาที่เช่ารถมาได้ ซึ่งเวลาที่ทำการคืนรถ ส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า "ค่าคืนรถเช่าต่างสาขา" เพิ่มขึ้นมาด้วย *การเช่าโดยไม่ต้องนำกลับไปคืนที่สาขาเดิมจำเป็นต้องทำการจองก่อนล่วงหน้า

เว็บไซต์รวมบริษัทรถเช่ารายใหญ่ของญี่ปุ่น