Recommend Drive Course

2D1N Route: Mid-Southern Okinawa Drive Course

Departureเช่ารถ

Approx. 25 mins

Shurijo Castle (Shurijo Castle Ruins)

33 161 631*41

ปราสาทชุริที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโอกินาวะ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมจากความผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมของจีนและญี่ปุ่นจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2000 *เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2019 บริเวณที่สามารถเข้าทัศนศึกษาได้อาจเปลี่ยนแปลงไป

1-2 Kinjo-cho, Suri, Naha-shi, Okinawa ※Due to the fire in 2019/10/31, visiting areas may change

Approx. 35 mins

Nirai Kanai Bridge Observatory

232 593 570*63

Approx. 5 mins

Cape Chinen Park

232 594 560*74

10 mins on foot

Sefa Utaki

33 024 310*63

Approx. 30 mins

Okinawa Peace Memorial Park

232 312 841*52

นอกจากพิพิธภัณฑ์ Peace Memorial Museum แล้วยังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโอกินาวะจัดแสดงไว้ และมีสนามหญ้ากว้างใหญ่เหมาะมากสำหรับการปิกนิกและทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

444 Mabuni, Itoman-shi, Okinawa

Approx. 30 mins

Ryukyu Onsen Ryujin no Yu

33 002 634*00

Approx. 15 mins

Naha Return to accommodation

33 126 891*03【Naha City Hall】

Approx. 1 hr

Cape Zanpa

1005 685 476*55

กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่พระอาทิตย์จะตกดินเป็นที่สุดท้ายบนเกาะโอกินาวะ บนหน้าผาสูงราว 30 ม. นี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของคลื่นสีขาวซัดฝั่งน่าตื่นตา

1861Uza, Yomitan-son, Nakagami-gun, Okinawa

Approx. 15 mins

Blue Cave Sea Kayak or Snorkel

206 063 600*00

Approx. 20 mins

Cape Manzamo

206 312 097*28

ด้านล่างหน้าผาจะเห็นทิวทัศน์ของทะเลสีน้ำเงินโคบอลกว้างใหญ่อันงดงาม มีพันธุ์พืชหายากอย่างดอกไวโอเลตโอกินาวะขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งถูกกำหนดเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติของจังหวัดเพราะเป็นพืชหายากนั่นเอง

Onna, Onna-son, Okinawa

Approx. 1 hr

Kafu Banta (Happy Cliff)

499 674 728*74

Approx. 10 mins

Ikei Beach

499 794 066*85

Approx. 1 hr

American Village

33 526 360*47

รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่ถ้ามาถึงโอกินาวะแล้วต้องไม่พลาด บริเวณย่านเมืองอันคึกคักมีทั้งโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารอย่างครบครัน และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกยอดนิยมอีกด้วย

9-1 Mihama, Chatan-cho, Nakagami-gun, Okinawa

Approx. 30 mins

Naha

33 126 891*03【Naha City Hall】

เวลาที่ระบุเอาไว้เป็นเวลาโดยเฉลี่ย สำหรับ MAP code กรุณาตรวจสอบสถานที่ที่ไปถึงก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้