Disaster Information

ข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลแผ่นดินไหว

นอกชายฝั่งจังหวัดอิบารากิ

ระดับความสั่นสะเทือนสูงสุด

1

แมกนิจูด

3.5

ความลึกจุดกำเนิดแผ่นดินไหว

50km

เตือนภัยสึนามิ

ไม่มีคำสั่งเตือนภัยสึนามิจากแผ่นดินไหวนี้

ข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟ

ชื่อภูเขาไฟ

เกาะซุวาโนะเซะจิมะ

วันเวลาที่ประกาศ

ประเภทการเตือนภัย

เตือนภัยรอบปากปล่อง

ระดับ

3

แอพพลิเคชันแจ้งข้อมูลภัยพิบัติ "Safety tips"

ข้อมูลในหน้านี้แสดงรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลของแอพพลิเคชันแจ้งข้อมูลภัยพิบัติ "Safety tips"
หากดาวน์โหลด "Safety tips" คุณจะได้ข้อมูลแจ้งเตือนเรื่องภัยพิบัติ เช่น ประกาศแจ้งเหตุแผ่นดินไหวฉุกเฉิน การแจ้งเตือนเหตุสภาพอากาศฉุกเฉิน เป็นต้น