Recommend Drive Course

Kansai International Airport IN OUT

7D6N Route: Kansai, Hokuriku

Kansai International Airport Departureเช่ารถ

Approx. 1hr 10 mins

Sightseeing in Nara Todaiji Temple, Kasuga Taisha Shrine, Kofukuji Temple, etc.

11 386 243*03【Todaiji Temple】

Approx. 50 mins

Sightseeing in Uji in Byodoin Temple, Uji desserts, etc.

7 202 278*28【Byodoin Temple】

Approx. 30 mins

Fushimi Inari Taisha

7 468 601*77

Approx. 15 mins

Within Kyoto Accommodation

7 526 821*17【Kyoto Station】

Sanjusangendo

7 557 148*36

Approx. 10 mins

Kiyoshimizudera Temple, Kodaiji Temple, Yasaka Shrine

7 589 602*72【 Kodaiji Temple】

Approx. 15 mins

Nijo Castle

7 645 273*14

Approx. 15 mins

Kinkakuji Temple

7 732 325*60【Rokuonji Temple (Kinkakuji)】

Approx. 5 mins

Ryoanji Temple

7 701 675*14

Approx. 50 mins

Roadside Station Biwako Ohashi Kome Plaza

616 126 501*74

Approx. 1 hr

Around Hikone Accommodation

101 376 268*06【Hikone Station】

Approx. 15 mins

Hikone Castle

101 375 707*25

ปราสาทฮิโคเนะสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชิกะ และเป็น 1 ใน 5 ปราสาทที่ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินประจำชาติของญี่ปุ่น ทั้งหอคอยปราสาทและซุ้มประตูต่างก็เป็นเทคนิคการก่อสร้างอาคารของยุคสมัยที่ก่อสร้างปราสาทซึ่งหาดูได้ยาก

1-1 Konki-cho, Hikone-shi, Shiga

Approx. 1 hr 15 mins

Echizen Soba Village

200 565 246*66

Approx. 1 hr

Tojinbo

264 240 027*47【Tojibo Shiei Parking Lot】

Approx. 40 mins

Yamashiro Onsen Accommodation

120 252 071*03【Kagaonsen Station】

Approx. 1 hr

Sightseeing in Kanazawa  Kenrokuen Garden, Kanazawa 21st Century Museum of Contemporary Art, Higashi Chaya District, Omicho Market, etc.

41 499 863*77【Kenrokuen Garden】

เป็น 1 ใน 3 สวนอันเลื่องชื่อของญี่ปุ่น และถูกกำหนดให้เป็นสวนที่มีความสำคัญพิเศษ โครงหลังคากันหิมะ "ยุคิสึริ" ที่คลุมต้นสนญี่ปุ่นคาราซาคิมัตสึ มีชื่อเสียงเพราะเป็นทิวทัศน์สวยงามในฤดูหนาวของสวนเค็นโรคุเอ็น

1-1 Marunouchi, Kanazawa-shi, Ishikawa

Within Kanazawa Accommodation

41 558 874*22【Kanazawa Station】

Approx. 1 hr

Shirakawa-go

549 019 483*22

ทิวทัศน์ของบ้านแบบกัสโชสุคุริเรียงรายเป็นทิวแถวเป็นที่กล่าวขานเรื่องความสวยงาม จึงถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์สำคัญในปี 1976 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995

1086 Ogimachi, Shirakawa-mura, Ono-gun, Gifu

Approx. 45 mins

Stroll at Mt. Takayama

191 195 495*14【Takayama Station】

Approx. 1 hr 15 mins

Gujo Hachiman Accomodation

289 864 571*88【Gujo-Hachiman Station】

Approx. 10 mins

Sightseeing in Gujo Hachiman

Approx. 30 mins

Monet's Pond

289 518 779*88

บ่อน้ำใสสะอาดจากน้ำผุด สร้างสรรค์ทิวทัศน์งดงามราวกับภาพวาด "Water Lilies" ของโมเนต์ เป็นสถานที่สวยงามที่มีปลาคาร์ฟแหวกว่ายไปมาอย่างสง่างาม

Itadori Shiratani, Seki-shi, Gifu

Approx. 30 mins

Mino Kanko Yana

70 753 182*77

Approx. 1 hr 45 mins

Koka Ninja House

453 275 732*41

Within Koka Accomodation

453 220 716*55【Koka Station】

Approx. 1hr 30 mins

Sightseeing in Osaka Tsutenkaku Tower, Osaka Aquarium Kaiyukan, Osaka Castle, etc.

1 246 144*00【Osaka Aquarium Kaiyukan】

Approx. 40 mins

Kansai International Airport

946 357 419*06

เวลาที่ระบุเอาไว้เป็นเวลาโดยเฉลี่ย สำหรับ MAP code กรุณาตรวจสอบสถานที่ที่ไปถึงก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้